Saker man lär sig i scouterna

I scouter får man lära sig hur man klarar sig i skogen och samarbeta tillsammans. På ett scoutläger så delas scouterna ofta upp i grupper och varje grupp får en uppgift. Exempelvis så får trupp nummer 1 uppgiften att hämta vatten och sedan laga mat. Grupp 2 gör upp en eld, grupp nummer 3 sätter upp tältet som ni ska sova i medan grupp 4 gör i ordning lägerplatsen. Varje grupp få träna samarbete i sin grupp samt att ta beslut och hålla fast vid dem. Nyttig träning för ungdomar som de sedan kommer ha stor nytta under resten av livet.

Inom scoutrörelsen tar de också upp samhällsproblem och pratar med scouterna om alkohol och droger och vilken inverkan det kan ha på livet. De pratar också om de stora skillnaderna ute i världen, hur ett i land skiljer sig från ett u-land och vilka olika förutsättningar människorna i ett u-landa har mot ett I l-land.

När scouterna är ute i skog och mark så får det lära sig dels vilka saker som är ätbara i skogen om det skulle uppstå en situation där man kommit bort från sitt läger och gått vilse. Hur gör man då för att överleva, eller hur gör man för att lokalisera sig själv och hitta tillbaka till lägret. De får också lära sig om miljöaspekten som i dag är vårt största globala problem. Scouterna får lära sig hur man tar till vara på saker i naturen, hur man bor ute skogen utan att skada miljön runt om.

De får också lära sig fakta om skogen, hur vet man exempelvis hur gammalt ett fallet träd är, jo man kan räkna ringarna i stammen och där kan man också urskilja trädets historia. En scout ska också veta hur man gör upp en eld ute i skogen även om markerna skulle vara blöta och svåra att använda som virke i en brasa. Vart man hittar torrt virke som kan användas till brasan.

I nom scoutrörelsen så är det principen ”learning by doing” som gäller. Man får helt enkelt lära sig genom att själva utföra saken man ska lära sig. En princip som alltid fungerat även om vissa saker är svårare att lära sig än vad andra är så efter lite träning och stöd från sina scoutkompisar så brukar det lösa sig. Scouterna som är uppdelade i trupper ska alltid samarbeta och hjälpa varandra som en enhet och tillsammans så klarar man av mycket och det är det som också är meningen med det hela, tillsammans är vi mer.

Att vara en god scout innebär också att man är hjälpsam mot människor man stöter på i livet och hjälper till i den mån man kan. Solidaritet och vänlighet är viktiga grundstenar för en god scout. I Nästa artikel så ska vi berätta närmare om scoutlöften, lovord och scoutsången. Vi ska också gå in lite närmare på vilka märken man kan ta och hur man knyter de vanligaste knoparna.