Med radonsäsongen i full gång är det nu dags att agera och genomföra en radonmätning i ditt hem. Genom att beställa radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium får du tillgång till en enkel och pålitlig långtidsmätning som ger dig ett exakt årsmedelvärde.

Att mäta radon är inte bara en förebyggande åtgärd, det är en nödvändighet för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. I bostäder och offentliga byggnader är det rekommenderade gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Forskning från Strålsäkerhetsmyndigheten avslöjar att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, med cirka 500 fall av lungcancer kopplade till radonexponering varje år. Uppskattningsvis har omkring 325 000 svenska bostäder radonhalter som överstiger det rekommenderade värdet på 200 Bq/m³.

För att få en noggrann överblick över radonhalten och ett tillförlitligt årsmedelvärde är en långtidsmätning den mest pålitliga metoden. Genom att placera ut radondosor under minst 60 dagar, särskilt under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april, kan du enkelt och kostnadseffektivt utföra mätningen själv. När mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna för analys, och inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om förhöjda radonhalter är närvarande eller ej.

Radon kan finnas överallt, vilket gör en radonmätning viktig oavsett din bostadsplats. Vid specifika händelser, såsom vid husköp, efter ombyggnation, förändringar i ventilation eller uppvärmning, nybyggnation eller om det har gått över tio år sedan den senaste mätningen, är det extra kritiskt att genomföra en radonmätning. Om du har misstankar om radon är det också en god idé att agera snabbt.

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det avgörande att vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för hälsoproblem. Åtgärderna kan innefatta förbättring av luftomsättningen, täta eller isolera utrymmen. I de fall där radon finns i hushållsvattnet kan behandling genom luftning eller användning av kolfilter vara nödvändig.

Att mäta radon är inte bara ett sätt att förebygga hälsorisker utan en nödvändig investering för en säker och hälsosam boendemiljö. Beställ din radonmätning idag och skapa en tryggare och mer hälsosam livsmiljö för dig och din familj.

Relaterad information

Radon